>

சட்டத்திற்கு புறம்பானத் திருமணங்களை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் பதிவு அலுவலகங்களில்

பெற்றோரின் ஒப்புதல் கடிதத்தை கேட்பது தற்போது வழக்கமாகியுள்ளது. குறிப்பாக பதிவு

  • திருமண சான்றிதழ் மிக முக்கியமான ஆவணமாகும். 
  • திருமண பதிவு என்பது திருமண பதிவு சட்டங்களின் படி திருமணம் செய்து கொள்வதாகும். 

Page 1 of 20

Chennai Office
LAWGIC Registeration services,
New No. 273, Old No 130,II floor, Thambu Chetty street
Near Lakshmi Vilas bank , Parrys ,Chennai-600001(opposite to high court)
+91 9500522210, +91 8300090512

Coimbatore Office
LAWGIC Registeration services,
No 151, Avinashi road, opposite to BPCL petrol bunk
Hopes collage bus stop, Pelamedu,Coimbatore -641004
+91 9500522210, +91 8300090512

Salem Office
LAWGIC Registeration services,
290/69,Cherry road New Mani stores, Komarasampatty
Salem, Tamil Nadu-636007
+91 9500522210, +91 8300090512

Madurai Office
LAWGIC Registeration services,
no 39/1 neethi nagar behind high court building,
Otthakadai, Tamil Nadu-625107
+91 9500522210, +91 8300090512

Copyright © 2018 www.registermywedding.in

Designed and developed by www.infologia.com